Selecteer een pagina

Het belang van Privacy

Het belang van Privacy Privacy is voor iedereen van belang en iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Omdat in de met name de werksfeer privacybelangen al snel door elkaar kunnen gaan lopen, is duidelijke(re) wetgeving vanuit Europa noodzakelijk gebleken. In ieder...