Selecteer een pagina

Het belang van Privacy

Privacy is voor iedereen van belang en iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Omdat in de met name de werksfeer privacybelangen al snel door elkaar kunnen gaan lopen, is duidelijke(re) wetgeving vanuit Europa noodzakelijk gebleken. In ieder bedrijf dient inmiddels onder meer een handboek en/of een gebruiksrichtlijn met betrekking tot privacy aanwezig te zijn.

Privacy heeft betrekking op heel veel zaken, zoals (maar niet uitsluitend) het aangelegde personeelsdossier, de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens, het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens aan een marketingbureau of een arbodienst ,de meldplicht datalekken, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens door een externe salarisadministratie, het filmen van personeel op het werk, het meelezen van e-mails op het werk door leidinggevenden en privacy bij ziekte.

AVG: Strengere Europese privacyregels Sinds 25 mei 2018 zijn nieuwe strengere Europese privacyregels van kracht in Nederland en de rest van de Europese Unie. De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen en geldt nu voor alle organisaties.

Boetes AVG De AVG heeft ook haar boetebeleid aanzienlijk aangepast. Om een boete te kunnen opleggen, moet de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen aantonen dat een organisatie opzettelijk en/of ernstig verwijtbaar nalatig heeft gehandeld. De Autoriteit Persoonsgegevens kan zeer hoge boetes opleggen, maar ook bijvoorbeeld een waarschuwing geven. Afhankelijk van de overtreding(en) kunnen deze boetes oplopen tot € 10 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet.

E-privacyverordening Ook is de zogeheten e-privacyverordening naast de AVG op 25 mei 2018 in werking getreden. Het betreft een afzonderlijke verordening die de AVG aanvult.

De e-privacyverordening is bedoeld als aanvulling op de AVG. De e-privacyverordening geeft namelijk meer invulling aan de AVG-regels door deze specifiek toe te passen bij elektronische communicatiegegevens die als persoonsgegevens worden aangemerkt.

Deze verordening richt zich dan ook op bedrijven die online communiceren, gebruik maken van tracking technologieën (zoals ook tracking cookies) en direct marketing. Het startpunt is dus altijd de AVG, maar in specifieke gevallen waarin een organisatie te maken heeft met elektronische communicatiegegevens zal de e-privacyverordeningm uiteindelijk bepalend zijn. Voor organisaties die met de AVG én de e-privacyverordening aan de slag gaan (en dat zijn best veel bedrijven), is het belangrijk om te weten dat de e-privacyverordening voorgaat op de AVG.

In de praktijk blijkt dat veel organisaties inmiddels wel aan de slag zijn gegaan met de nieuwe privacyregels, maar vaak door de bomen het bos niet meer zien door de wirwar aan regeltjes.

Checkjedatalek.nl is graag je sparringpartner en helpt je graag op praktisch, organisatorisch, technisch en juridisch vlak.

#AVG #GDPR #Privacy #Checkjedatalek

W: www.checkjedatelek.nl

E:  info@checkjedatalek.nl