Selecteer een pagina
Over ons
‘Office in a Box’, ‘Daniels Huisman Advocaten’ en ‘Dazzle’ slaan de handen ineen. Met ‘Checkjedatalek.nl’ gaan we samen de strijd aan tegen datalekken en bieden we informatie en ondersteuning op het gebied van de nieuwe Europese wet General Data Protection Regulation (GDPR), zowel ICT-technisch, organisatorisch als juridisch.

Daniels Huisman Advocaten

Het (privacy-)contractenrecht is een essentieel onderdeel binnen het ICT-recht. Advocaat Paul Arentshorst is gespecialiseerd in het IE- en ICT-recht en stelt op uw verzoek onder andere ICT-contracten op, waaronder bewerkersovereenkomsten, softwareovereenkomsten en licentieovereenkomsten. Paul is daarnaast ingevoerd in de Europese regels en Verordeningen op het gebied van de privacywetgeving. Een legal scan van uw bestaande ICT-contracten behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Op die wijze kunnen uw eventuele juridische risico’s en aansprakelijkheden goed in kaart worden gebracht.

In het kort:

  • Bewerkersovereenkomsten;
  • Softwareovereenkomsten;
  • Licentieovereenkomsten;
  • Privacywetgeving;
  • Legal scan van bestaande contracten;
  • Juridisch advies over IE- en ICT-recht kwesties.

Office In a Box

Office in a Box houdt zich al jaren bezig met documentstromen, ICT-beveiliging en cloud computing. Ondanks dat er nu veel aandacht is voor de Europese privacywetgeving, zijn er veel zaken waar ondernemers in het verleden ook al aan moesten voldoen. Het is voor ons een uitdaging ondernemingen te helpen met het beheerbaar maken van de vele documenten en het goed beveiligen van deze data. Dit zowel in- als extern.

Binnen de GDPR wetgeving is het belangrijk persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken, beheren en beveiligen.

Welke data mogen wel en niet bewaard worden en voor hoelang? Is het bekend waar alle data staan?

Zijn de gegevens correct en actueel? Kan ik aantonen wie de data verwerkt heeft en of niet toevallig iemand iets mee naar huis genomen heeft?

Office in de Box kan helpen met deze en meer vraagstukken. Wij hebben diverse security en management oplossingen om u als ondernemer te helpen. Deze zijn volledig toegespitst op jouw onderneming. Elke onderneming is immers anders.

Dazzle

Dazzle ,  Business Experience Center is een organisatie adviesbureau in Deventer.

De regelgeving rond om de AVG heeft betrekking op 3 belangrijke elementen in je organisatie. Zowel de technische als de juridische maatregelen hebben als voornaamste doel het zorgvuldig en volgens de verordening verwerken van gegevens. Veel van deze gegevens worden door medewerkers verzameld, verwerkt en gearchiveerd.

Kennis van en de bewustwording over de juiste verwerking is daarin van cruciaal belang.  Wij adviseren en trainen jouw medewerkers in de bewustwording rondom dit onderwerp. Samen met jouw organisatie zetten wij een programma op waarin werkbare maatregelen worden getroffen en waarin de medewerker een verantwoordelijkheid heeft bij het juist verwerken van persoonsgegevens.